Forskning och utveckling på globlal och lokal nivå

På vägen från en ide till introduktion på marknaden genomgår alla Sika produkter en klart definererad 7-stegs process oavsett om det är en befintlig produkt som förbättras eller om den är helt ny. Alla produkter måste uppfylla både interna och externa stränga standarder för miljö, hälsa, kostnadseffektivitet och säkerhets aspekter.  

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Speciellt utvecklat för reparationer och applikationer som kräver mycket snabb härdning, såsom; fastsättning av fästen, pluggar, hyllor och rör, installation av pansradedörrar och fönster, förankring av stolpar, spaljéer, reglar och staket.

 

 • Härdnar på några minuter.
 • Praktisk förpackning, lämplig för mindre arbeten.
 • Härdar snabbt även i fuktiga miljöer.
 • Kan övermålas efter härdning.
 • Bra vidhäftning mot metall.

 

Produktdatablad>>

Snabbhärdande bruk
Vattentätt bruk

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Ett cementbaserat,färdigblandat, enkomponentsbruk med konsistens för borstapplicering som är speciellt framtaget för vattentätningsprojekt av hanterbar storlek såsom t ex källarväggar,mindre dammar eller tankar och konstruktioner under mark.
 

 • Enkomponentsprodukt, tillsätt enbart vatten.
 • God vidhäftning på flera olika underlag.
 • Snabb och lätt applicering med borste.
 • Applicerbar direkt på tegel, betong och fundament av sten.

 

Produktdatablad>>

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Bruk för betongreparationer t ex för restaurering och reparation av betongelement (pelare, balkongkanter), renovering av skadade områden på vertikala eller horisontella ytor av betong samt reprofilering av betongytor.
 

 • Lätt att applicera, även i takhöjd.
 • Bra vidhäftning mot de flesta förekommande byggmaterial som betong, sten, klinker, stål.
 • Lätt att blanda.
 • Goda mekaniska egenskaper.

 

Produktdatablad>>

Reparationsbruk