2020-03-30

Kära kund,

 

Med tanke på rådande omständigheter i världen på grund av spridningen av Coronaviruset, vill vi uppdatera om den faktiska situationen för leveranser och de åtgärder vi vidtagit för att säkerställa att verksamheten fortsätter att gå för fullt.

 

När det gäller tillgängligheten av råvaror och material är vi på Sika Sverige i kontinuerlig och mycket nära kontakt med våra leverantörer, vilket gör att vi kan snabbare anpassa oss för att bemöta eventuella nya omständigheter genom t.ex ett utökat lager. Vi ser för närvarande inte några leveransproblem och informationen vi får från fraktbolagen är att de har en plan för att kunna fortsätta frakta gods. Det kan dock bli en fördröjd leveranstid p.g.a. de stängda gränserna i många länder.  

 

Från vårt lager i Örebro fortsätter leveranserna att fungera utan fördröjningar i dagsläget. Det är viktigt att ni följer ert normala inköpsmönster så att vi kan leverera utan störningar. Produktionen i Spånga levererar fortsatt utan problem.

 

För oss är det självklart viktigt att hålla vår personal frisk, minska smittspridningen och samtidigt vara här för våra kunder. Vi jobbar därför i största möjliga mån hemma men finns alla tillgängliga för att ge er den bästa möjliga service.

 

Vi följer den fortsatta utvecklingen mycket noggrant och vid behov vidtar omedelbart ytterligare lämpliga åtgärder. Om något förändras i leveranssituationen, kommer vi att informera om detta. För senaste informationen se www.sika.se.

 

Med vänliga hälsningar,

Sebastien Godard

VD Sika Sverige