Vår globala strategi för hållbarhet

Sika tar ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av sin verksamhet och agerar med ansvar gentemot alla intressenter. Vi är stolta över våra hållbarhetsprestanda och det faktum att vi har levererat mer värde till våra intressenter med mindre påverkan på miljön.

Utmaningar och Megatrender

Engagemang till en hållbar utveckling krävs genom global utmaningar och megatrender som innebär förändringar i det ekonomiska klimatet. Byggnader, infrastruktur, anläggningar och fordon byggs och används annorlunda idag. Lågenergihus och bilar har blivit en norm.

Den ökade efterfrågan av hållbara produkter ändrar både Sikas område och krav som ställs på produkterna. Sika hjälper till att förändra dessa processer genom innovation.