Den globala förbrukningen av bränslen som råolja, kol eller naturgas och råvaror som vatten, järnmalm eller cement ökar ständigt. Ändå är dessa resurser begränsade och deras utvinning blir allt dyrare eller påverkar klimatet negativt. Effektiv användning av resurser är en av de största utmaningarna för vår generation. Sika erbjuder många lösningar som bidrar till effektiv användning av energi och råvaror.

Sikas lösningar för att spara energi och råmaterial

  • Sika betongtillsatsmedel för högkvalitativ betong som innehåller återvunna aggregat minskar efterfrågan på grus.
  • Speciella tätningar för argonfyllda isolerglas och för limning av lättare fönster förbättrar värmeisoleringsförmågan hos lågenergibyggnader
  • Strukturella lim och polymerbaserade förstärkningskomponenter för lättare bilar hjälper till att spara bränsle

Exampel: Spara energi med glasfasader

Det innovativa Sikasil® SG-550 limmet och Sikasil® IG-25 fogmassan möjliggör banbrytande Structurel glazing. De betydande besparingar som uppnås genom användning av starka silikonlim illustreras av projektet för en 170m hög byggnad med 60 000 m² glas i centrala Asien. Sika-lösningarna som använts här sänker behovet på silikonhaltigt material med en hel 39 ton jämfört med en montering med standardprodukter. Dessa besparingar motsvarar CO2 -utsläpp på över 100 ton och en energiförbrukning på 3 000 GJ.