Astronomiska summor spenderas över hela världen när det gäller att bygga och underhåll infrastruktur. Den snabba ekonomiska stigningen i de framväxande länderna kräver enorma investeringar i energi, transport, vatten och vård. Den befintliga infrastrukturen i industriländerna behöver också moderniseras.

Sikas lösningar för hållbara konstruktioner

  • Kemikalier, maskiner för sprutbetong och vattentätningsmembran möjliggör effektiv byggnation av tunnlar
  • Kompositmaterial förlänger livslängden väsentligt för åldrande konstruktioner som broar
  • Rotbeständiga takmembran och system möjliggör installation av gröna tak för att förbättra stadsklimatet
  • Särskilda reparationsbruk av betong förlänger avsevärt användningen av broar och betongkonstruktioner  

Exampel: Lim för trägolv

Trägolv är ett populärt val för gröna byggnader på grund av materialets livslängd, låga underhållskrav och visuella utseende. Det finns olika limalternativ för att lägga trägolv. SikaBond®AT -80, som innehåller över 15% förnyelsebara råvaror, och det vattenbaserade, lösningsmedelsfria Sika®Primer MR Fast erbjuder den perfekta lösningen för pålitlig, material- och energieffektiv installation av naturliga trägolv.

Användningen av dessa två Sika-produkter i stället för standardlösningar, lösningsmedelsfria lim med en-komponent ger en minskning av energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med 50%.