Jordens klimat förändras med konsekvenser för hela världen. Detta gör klimatskydd, i synnerhet den kontinuerliga minskningen av utsläpp av växthusgas, en avgörande uppgift för framtiden.

Sikas lösningar för att skydda klimatet

  • Lim för solpaneler fäster tillförlitligt på mycket heta ytor    
  • Högreflekterande takmembran ökar effektiviteten hos solpanelsinstallationer och sänker kylbehovet i byggnader    
  • Ett speciellt korrosionsskyddssystem för havsbaserade vindkraftparker garanterar en lång livslängd även under tuffa förhållanden    
  • Sika Sarnafil® takmembran ger över hela sin livscykel 30% lägre koldioxidutsläpp än andra mindre hållbara takplattor

Exampel: CO₂-besparande betongtillsatsmedel

Betongtillsatsmedel kan användas för att minska cementinnehållet i betongen utan att på något sätt försämra kvaliteten. Stora mängder CO2, som emitteras vid förbränning av kalksten i cementproduktion, kan således undvikas.

Den stora besparingspotentialen demonstrerades av en Sika-kund som behövde 3600 m³ betong för byggandet av en gastank. Användning av tillsatsmedlet Sika® ViscoCrete® resulterade i en netto minskning av koldioxidutsläppen på 50 ton eller 9%.

Tillämpat den årliga globala konkreta konsumtionen på 5 miljarder m³, vilket ger potentiella nedskärningar i storleksordningen 72 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär lika mycket som den årliga CO2-utsläppen från Österrike.