Den globala befolkningstillväxt gör att rent vatten är en alltmer begränsad råvara. Noggrann hantering av vattenförbrukning, rening och förvaring samt avloppsrening är viktigt. Redan idag lider en miljard människor av brist på dricksvatten.

Sika lösningar för tillförsel av rent vatten

  • Betong som produceras med Sika® ViscoCrete®-tillsatsmedel använder upp till 15% mindre vatten än betong blandat med standard produkter.    
  • Vattentät betong och beläggningar för dricksvattenbehållare minskar vattenförlusterna.    
  • Membran för vattentäta konstruktioner och reningsverk reducerar förorening.

Example: vattentankar

På Jungfraujoch-sadeln, högt uppe i Berner-Alperna, användes en Sika-produkt för att återställa en dricksvattenbehållare. Tanken hade börjat läcka och vattenkvaliteten äventyrades genom kontakt med betongen. Den enklaste och mest effektiva lösningen bestod i att täta tanken med Sikaplan® WT 4300-15C Felt vattentätande membran.