Mer värde, mindre påverkan

 • Mer värde, mindre påverkan

  Mer värde, mindre påverkan

  Sika strävar efter att skapa värde för alla intressenter med sina produkter, system, lösningar längs hela leveranskedjan och hela livslängd på produkterna. Det värde som skapas uppväger överlägset påverkan i samband med produktion, distribution och användning.

  Mer värde mindre påverkan
 • Ekonomiska resultat

  Ekonomiska resultat

  Ett av Sikas mål är påskyndandet av att bygga upp organisationen i tillväxtmarknader. Sika fokuserar på vad afrikanska länder och kunder förväntar sig: en lokal tillverkning med lokala råvaror och lokal teknisk support och utbildning ". Jean Des Martres, Regional manager Africa

  Ekonomiska resultat
 • Hållbara lösningar

  Hållbara lösningar

  "Hållbara produkter med en bra miljöprofil ger ett betydande bidrag till hållbara byggnader. Bekräftelse på produktens hållbarhetsprestanda genom miljövarudeklarationer (EPD) är ett mervärde för våra kunder."
  Wolfgang Ackerl, Senior Sales Manager Sika Österrike

  Hållbara lösningar
 • Samhället

  Samhället

  "Medveten om sina skyldigheter, engagerar Sika sig aktivt i projekt för hållbar och humanitära utveckling, antingen som medlem i internationella organisationer eller direkt på plats."
  Boonprasith Suthinee, marknadschef Sika Thailand

  Samhället runt oss
 • Energi

  Energi

  "Framtiden för vår verksamhet kommer inte enbart att handla om kvaliteten och priset på våra produkter utan också om miljöförhållanden där våra produkter tillverkas."

  Christoph Ganz, Regional Manager North America, Member of Group Management

  Energi
 • Vatten och avfall

  Vatten och avfall

  "Hållbarhet är en nyckelfaktor för att driva innovation i vårt företag. Det övergripande målet är att öka värdet för våra kunder och marknader, och samtidigt minska påverkan på miljön och samhällen."
  Angel Gonzalez Lucas, General Manager Sika Spanien

  Vatten och avfall
 • Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  "Tillämpningen av kvalitets- och säkerhetspraxis har expanderat från tillverkningen till hela värdekedjan. "

  Wansheng Du (till vänster), chef Regional Kvalitet & EHS Asia Pacific

  Säkerhet på arbetsplatsen