Sika: mer värde- mindre påverkan
More Value - Less Impact

Sika Sustainability, PDF, 5,4 MB

Mer värde, mindre påverkan

Sika är engagerade i att skapa en hållbar utveckling, att ta ansvar för att tillhandahålla hållbara lösningar som förbättrar material, vatten och energieffektiviteten i byggnader och transporter. Sika strävar efter att skapa värde för alla intressenter med produkter, system, lösningar längs hela leveranskedjan och genom hela livslängden på produkterna. Det värde som skapas uppväger överlägset påverkan i samband med produktion, distribution och användning.

Att skapa och öka värdet och samtidigt minska påverkan - det är målet. Sikas strategi integrerar hållbarhet i alla sina affärsprocesser för att behålla sin konkurrensfördel. Internt främjar företaget hållbarhet genom effektivitets- och säkerhetsprogram för att främja ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg.

Skapa värde

Sika arbetar för att kontinuerligt mäta, förbättra, rapportera och kommunicera hållbart värdeskapande. "Mer värde, mindre påverkan" syftar på Sika åtagande att maximera värdet av våra lösningar och bidrag till alla intressenter och samtidigt minska riskerna och resursförbrukning.

Sex strategiska mål fokuserar på:

  • ekonomiska resultat
  • hållbara lösningar
  • samhället
  • energi
  • vatten / avfall
  • arbetsmiljö

Hållbarhet är en av Sikas pelare för att kunna ge konkurrensfördelar till förmån för alla intressenter.

Faktabaserad prestanda

Sikas värdeskapande är faktabaserat och bygger på projekt inom vår sex strategiska fokusområden.