Sika har varit framgångsrik som ett teknikföretag i mer än 100 år. Redan från början har hållbarhet varit en viktig del av företagets strategi och för majoritetsägaren, grundarens familj.

I dialog med interna och externa intressenter, har Sika definierat de sex målindikatorer som har den största potentiella effekten.

Mer värde

Ekonomiska resultat
Ekonomiska resultat

Vår framgång gynnar direkt alla intressenter.

5-års mål: Rörelseresultat (EBIT) över 10% av omsättningen.

Hållbara lösningar
Hållbara lösningar

Vi är ledande i branschen. Vi är har en banbrytande portfölj av hållbara produkter, system och tjänster.

5-års mål: Alla nya produktutvecklingar bedöms. Alla planerade projekt genomförs.

Lokalt engagemang
Lokalt engagemang

Vi bygger förtroende och skapar värde - med kunder och samhället.

5-års mål: 5% fler projekt per år.

Mindre påverkan

Energi
Energi

Vi hanterar resurser och kostnader noggrant.

5-års mål: minus 3% per ton och år.

Vatten och avfall
Vatten / avfall

Vi ökar vattnet och materialeffektivitet.

5-års mål: minskad kostnad med 3% per ton och år.

Arbetssäkerhet
Säkerhet på arbetet

Våra anställda ska lämna arbetsplatsen friska.

5-års mål: antal olyckor ska minska med 5% per år.