Många krav, ett mål: minskad påverkan

Vatten - en värdefull tillgång

Sika syftar till att öka hållbarheten av sina produktionsanläggningar genom att minska vattenförbrukningen och behandla lokalt vatten. Företaget genomför åtgärder för att minska förbrukningen eller att använda låghaltiga vattenkvaliteter speciellt i område med vattenbrist. Effektiv produktion innebär sluten kylningsslinga och att byta till yt- och grundvatten och minska mängden dricksvatten som används i produktionen. Med återanvändning av avloppsvatten är Sikas mål att minska sin vattenförbrukning i större skala.

Avfall - en värdefull tillgång

Effektiv användning av material är av mycket stor vikt för alla Sika bolag eftersom produktionsprocesser använder stora volymer av icke förnyelsebara resurser. Effektiv produktion i detta sammanhang betyder att minska och återanvända produktionsskräp, minska och återanvända förpackningsmaterial och förbättra förpackningsdesign, vilket leder till högre produktivitet och lägre materialförbrukning.

Regnvatten uppsamling
yes
Industriell vattenförsörjning 82% baserad på regnvatten

SIKA COLOMBIA S.A., fabrik i Tocancipa, Colombia

Sika Colombia har installerat en central vattensamlare, separata tankar och rörledningar för att mata regnvatten in i de industriella processerna i sin Tocancipa anläggning. Ett särskilt vattenreningsfilter håller vattenkvaliteten på den nivå som krävs och leder till 70% minskning av den totala vattenförbrukningen. Mer än 8000 m3 av regnvatten samlas in och används varje år, vilket motsvarar 82% av vattnet som används.

Uppgradering av vattenreningsverk
yes
Uppgradering av vattenreningsverk

Sika S.A.U., fabrik i Alcobendas, Spanien

För att minska utsläpp av avloppsvatten, var det befintliga vattenreningsverket uppgraderat med keramiska ultra- och nanofiltreringsmembran. Detta resulterade i vattenbesparingar på 200 m3 per månad (-25%). Kvaliteten på det behandlade vattnet gjorde det möjligt att återanvändas i rengöringsprocesser av stationen och vattenreningsverket.

Minskning av förpackningsavfall
yes
Minskning av förpackningsavfall

SIKA YAPI DIMYASALLARI AS; fabrik i Tuzla, Turkiet

Samarbetet med ett licensierad återvinningsföretag och införandet av ett internt system för kvalitetskontroll under 2012 ökade återanvändningen av produkter och småbulkbehållare för råvaror (IBC) för varuförsörjning. Inom ett år, ökade återanvända IBC från 115 ton till 287 ton och mängden förpackningsavfall och behovet av nya IBC containrar hade minskat avsevärt.

Återvinning
yes
Återvinning av PVC-produktionsskräp

SIKA CHINA LTD.; fabrik i Shanghai, Kina

Betydande material och kostnadsbesparingar kan uppnås i Shanghai fabriken genom granulering av polyester gasväv och "feltback" material, som sedan matas tillbaka in i produktionsprocessen. Material som återvinns och återanvänds i nya membran ökades upp till 520 ton under 2013.

Huvud för högtrycksspray
Huvud för högtrycksspray

SIKA CORPORATION, tillsatsmedelsfabrik i Chicago, Philadelphia, Dallas och Atlanta (2014).

Sprayhuvud för tillsatsmedelsanläggningar reducerar mängden vatten som används för att rengöra lastbilar som tillsatsmedlet transporteras i.