Säker och effektiv utrustning, organisation och arbetssätt

Kan vi inte göra det säkert, gör vi det inte

Hälsa, säkerhet och välbefinnande av alla medarbetare och samarbetspartners är avgörande för att lyckas med Sikas verksamhet och är grundläggande i hela organisationen. Detta kräver fokus och ett systematiskt tillvägagångssätt: ledningens engagemang, riskanalys, hälso- och säkerhetsstandarder, arbetstagarinflytande, och utbildning är viktiga komponenter inom ramen för Sikas arbete med hälsa och säkerhet.

Hälsa och säkerhetskultur

Sika strävar efter att leva upp till sina åtaganden i fråga om hälsa och säkerhet: "Inget vi gör är värt att skada sig för". Bolaget har genomfört ledningssystem enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 i alla större anläggningar. En stark säkerhetskultur är inbäddad i varje Sika anläggning.

Projektet noll olyckor
yes
Projektet - Noll olyckor

Sika Italien, anläggning Cerano.

Målet är att reducera antalet olyckor till noll. Man har använt sig av olika verktyg, från en säkerhetsöversyn varje månad till en detaljerad riskanalys som täcker 33 olika risker och operativa instruktioner.

0 olyckor sedan "säkerhet först" införts
yes
Säkerhet först

Sika Australien; anläggningarna Canning Vale, Keyborough, Para Hills West, Wanagara och Wetherill Park

Nolltolerans av osäkra metoder och fullt engagemang från ledningen för initiativ och projekt för säkerhet. De pågående aktiviteterna och åtgärder omfattar kampanjer för medvetenhet, säkerhetsutbildning, övervakning och varningar, revisioner och inspektioner av anläggningen, orsaksanalys och Safety Week Aktiviteter och anslagstavlor. Det förekom inga direkta arbetsolyckor och inga förlorade arbetsdagar från olyckor under 2015.

Safety awareness week
yes
60% färre olyckor efter "Safety awareness week"

Sika Asia Pacific, 38 anläggningar i 13 länder, Asia/Pacific

"Safety awareness week" hölls vid 38 produktionsanläggningar i regionen Asien / Stillahavsområdet för att förbättra den allmänna medvetenheten om säkerhet bland medarbetare och entreprenörer för att minska arbetsolyckor och tillbud. I varje land etablerade Sika ett säkerhetsschema, en aktivitetslista och en lokal styrgrupp. Olycksfall i arbetet och förlorade arbetsdagar minskade med 60% under 2013 jämfört med 2010.

 

Färre frånvarodagar
yes
97% färre dagar förlorade från olyckor

5S tools in safety management, Sika UK Ltd. anläggning Welwyn Garden City, UK

Lean management och införandet av 5S verktyget för säkerhet har bidragit till att öka medvetenheten och engagemanget hos de anställda för att förbättra säkerheten i sin arbetsmiljö. Det ökad medvetenhet bland de anställda och de informerades om framgångarna. Totalt förlorade arbetsdagar från olyckor minskade från 80 (2012) till 2 år 2013 (-97,5%).

Noll olyckor
yes
Noll olyckor aspiration via “Nouvel élan” projektet

Sika France S.A. fabriken i Gournay, Frankrike.


Projektet "Nouvel élan" hade som mål att öka säkerhetsmedvetandet i hela anläggningen genom att utföra orsaksanalys och genomförande av åtgärder. Totalt förlorade arbetsdagar från olyckor minskade med 96% och olyckor minskade med 78% från 13 (2010) till 3 (2013) till följd av en betydande förbättring av säkerheten på alla nivåer.

Skyddssystem för lastbilschaufförer
yes
Skyddssystem för lastbilschaufförer av betongtillsatsmedel

Sika Corporation Inc., anläggningar i Dallas, Chicago, Florida, Atlanta, Philadelphia, Denver och Santa Fe Springs, USA.

Skyddssystem installerades i anläggningar och terminaler för betongtillsatsmedel för att förhindra lastbilschaufförer från att falla vid åtkomsten av övre brunnar i lastbilarna.