Delad framgång och starka partnerskap med intressenter.

Partner för alla berörda parter

Sika är en pålitlig, långsiktig partner för alla berörda parter: Finansiellt kan Sika skapa värde. Detta innebär att bolaget strävar efter att vara respekterad arbetsgivare, en leverantör av högpresterande och hållbara produkter, en attraktiv långsiktig investeringsmöjlighet, en ansvarsfull skattebetalare och en god samhällsmedborgare som hjälper samhällen att blomstra. För att skapa värde fokuserar Sika på globala tekniska ledarskap och marknadspenetration av både nybyggda konstruktioner och renoveringsprojekt.

Sju marknader, massor av möjligheter

Hållbarhet i byggbranschen innebär både nyutveckling av städer, byggnader eller infrastruktur samt renovering av befintliga konstruktioner. Som global marknadsledare inom kemiska specialprodukter för bygg och industri, utnyttjar Sika kontinuerligt tillväxtpotentialen på alla målmarknader genom innovation, kvalitet och service. Sikas sju marknader är betong, vattentätning, tak, golv, fog & lim, betongrenovering och industri.

Från en produkt till en lösningsleverantör

Sika erbjuder sina kunder innovativa lösningar som ökar effektiviteten, hållbarhet och estetik av byggnader, infrastruktur, anläggningar och fordon i både produktions- och användningsfasen. Integrerade koncept och lösningar omfattar hela livscykeln för en anläggning, från ursprungliga konstruktioner fram till den punkt då reparation, renovering och utbyggnad blir nödvändig. Förlängningen av en anläggnings livslängd, genom lämpligt underhåll och modernisering, skapar värde för både ekonomi och miljö.

Sika marknadsledare
Global marknadsledare

Bruker är en snabbt växande verksamhet.

Området med bruker med hög marginal som är en viktig del av Sikas strategi till 2018 - har levererat över genomsnittet under de senaste åren. Sika har ytterligare utökat sitt snabbt växande affärsområde kontinuerligt genom att öppna 22 nya fabriker och slutföra 9 förvärv sedan 2012. Totalt har Sika 85 produktionsanläggningar för bruker över hela världen.

Accelererad uppbyggnad av tillväxtmarknadernas ställning
Accelererad uppbyggnad av tillväxtmarknadernas ställning

37% av försäljningen på tillväxtmarknader.

Sika fokuserar på tillväxtmarknader med stark strukturell tillväxt. Idag är mer än 37% av omsättningen genererad i tillväxtmarknader. Uppbyggnaden av leveranskedjor och teknisk kompetens är avgörande för framgång på marknaden. Sikas accelererade tillväxt på tillväxtmarknaderna fortsatte att generera övertygande resultat, omsättningen ökade med 7,9% år 2015.

Sika - Organisk tillväxt genom egna medel
Förvärv för bättre tillgång till marknaden, teknologi, stordriftsfördelar

17 förvärv på 4 år.

Organisk tillväxt - expansion genom egna medel - är kärnan i Sikas strategi. Den kompletteras av noggrant utvalda förvärv. Denna externa tillväxt gör det möjligt att stänga luckor i tillgången till målmarknader och konsolidera fragmenterade marknader. Särskilt i Afrika, Asien och Latinamerika driver Sika denna politik som ett medel för att kontinuerligt förbättra sin marknadsposition.

ledande inom innovation
Globalt ledarskap inom innovation

20 Global Technology Centers och 317 uppfinningsanmälningar sedan 2012.

Ca 1 400 anställda inom forskning och utveckling (R&D), kvalitetssäkring (QA), och teknisk support (TS) driver Sikas innovation, många av dem arbetar med grundforskning och utveckling av nya produkter i de 20 Global Technology Centers. Sedan 2012 har Sika lämnat in 297 patentansökningar och lanserat ett stort antal nya produkter på alla affärsområdet.

Stark företagskultur
Starka Företagetsvärderingar

Förstärkning av kulturen.

Sika Corporate Compliance Officer och fyra regionala Compliance Officers (RCO) bidrar till att bevara Sika starka kultur. För att säkerställa att Uppförandekodens principer förstås och följs av alla anställda har Sika utvecklat ett animerat e-learning program. Denna utbildning och Sika TrustLine, en webbaserad rapportering plattform, är en del av en informationskampanj om Sikas kultur. Ett definierat rapporteringsförfarande och en effektiv organisation omfattande informationskampanjen om användningen av Sika TrustLine bidrar till att bevara och främja Sikas stark kultur av öppenhet, integritet och förtroende.