Obegränsat engagemang för att hantera begränsade resurser

Energi påverkar alla aspekter av utveckling

Globala megatrender, som energi och råvarubrist, urbanisering och befolkningstillväxt, konfronterar företag och samhällen med stora ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar. Tillgänglighet och effektiv användning av energi och resurser är avgörande för en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Energitillgänglighet och effektiv användning påverkar alla aspekter av utveckling - sociala, ekonomiska och miljömässiga - inklusive produktiviteten inom jordbruket, välstånd, sociala framsteg, växthusgasnivåerna och smog.

Effektiv produktion

Förutom råvaror, är energiförbrukningen i Sikas verksamhet- och produktionsprocesser en relevant resurs- och kostnadsfaktor. Därför är effektiv användning av energi av stor betydelse. CO2 är en konsekvens av fossil energi, som bara kan begränsas genom att öka energieffektiviteten. Sika ser det som sitt särskilda ansvar att minimera påverkan när det gäller klimatförändring genom att minska energiförbrukningen från icke-förnybara källor som ger den positiva effekten med sänkta kostnaderna och ökad konkurrenskraft.

Återvinna spillvärme
Återvinna spillvärme

PRODUKTIONSANLÄGGNING I DÜDINGEN, SCHWEIZ

Installation av en värmeväxlare, cirkulationspump, reglageventil och rörledningar för att tillföra överskottsvärme från luftkompressorn in i värmesystemet av produktionsanläggningen.

Effektiva lampor i fabrik och lager
yes
Byten av lampor i fabrik och lager

SIKA CORPORATION, FABRIK I LYNDHURST, USA

Installationen av energieffektiv interiör och exteriör belysning ledde till elbesparing på 979.000 kWh per år. Det undveks på så vis årliga CO2-utsläpp på 612 ton. Projektet var berättigat till en New Jersey State incitament för att uppmuntra företag att installera energieffektiva armaturer.

Btggnation av solpaneler
yes
Byggnation av solpaneler

SIKA FRANKE SA, FABRIK I MARGUERITTES, FRANKRIKE

Installationen av 25kWp kristallina solpaneler förbättrade energieffektiviteten i Sika fabriken genom att ge 31.535 MWh solenergi per år, vilket motsvarar 9% av anläggningens energiförbrukning. Ett avtal med den lokala energileverantören (EDF) har tecknats för att mata överskottsenergi till det lokala elnätet.

Risskal som ersättning för kol
yes
Risskal som ersättning för kol

JIANGSU SIKA TMS ADMIXTURES CO. LTD., FABRIK I NANJING, KINA

Standard kol ersattes av risskal för att minska fabrikens CO2-utsläpp. Utbytet av cirka 1.500 ton kol per år har lett till en minskning av 3695 ton CO2 per år av utsläpp. Den kiseldioxidbaserade rika askan används som råvara i blandningar för att ersätta kiselstoft.

DGNB certifierat Sika träningscenter
yes
DGNB certifierat Sika träningscenter

SIKA GERMANY GMBH, STUTTGART, TYSKLAND

SikaS produkter används för att bygga en ny multifunktionell byggnad enligt de utmanande tyska Sustainable Building Council (DGNB) byggkravEN. Byggnaden har en låg operativ energianvändning på 105 kWh / m2 per år, vilket är 23% lägre än vad som krävs av de tyska reglerna. Tillsammans med andra partner, var Sika inblandad i den inledande utvecklingen av DGNB guideline som bistår arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och ägare i valet och dokumentation av byggprodukter för DGNB projekt.