Överallt är hemma

I dagens värld, är sociala, ekonomiska och miljöfrågor nära sammanflätade. Socialt ansvar är en nödvändig komponent för framgång. Medveten om sina skyldigheter, anlitas Sika aktivt i projekt för hållbar och humanitära utveckling, antingen som medlem i internationella organisationer eller direkt på plats. Sikas sociala engagemang omfattar även sponsring av organisationer och initiativ inom områdena vetenskap, kultur och idrott.

Socialt ansvar
Socialt ansvar

Social Sponsring på Sika organiseras främst genom Romuald Burkard Foundation. Det är verksamhetsområden: samhällets stöd, byggnader och infrastruktur för sociala projekt, teknisk utbildning av människor och lättnad i efterdyningarna av katastrofer.

I Sverige sponsrar vi:

UNHCR som samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten
bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina
hem.  

Kunskapsförlaget som ger ut skolböcker som på ett modernt och pedagogiskt sätt lär elever i mellanstadiet om miljö, natur och samhälle

Städa Sverige där idrottsföreningar för ungdomar kan tjäna pengar genom att samla skräp.

Miljö
Miljön

Sponsring av miljöfrågor koncentrerar sig på vattenprojekt, byggande och infrastruktur och förnybar energi. Den största sponsorpartnern inom detta område är Global Nature Fund (GNF).

Vetenskap
Vetenskap

Sika sponsrar vetenskapliga projekt och en ny professur för hållbart byggande vid ETH Zürich. Ytterligare projekt omfattar samarbeten med universitet över hela världen.

Sport och kultur
Sport och kultur

Projekt är spridda över hela världen. Sikas huvudkontor i Schweiz har en sponsorverksamhet som omfattar mästerskap, internationella evenemang och kulturinstitutioner.