Att främja hållbar tillväxt

Sika skapar kopplingar till organisationer och regeringar för att identifiera, utveckla och genomföra program och projekt som behövs för att bidra till att lösa hållbarhetsrelaterade möjligheter. Genom miljösatsningar, program och partnerskap i  regionala samarbete fortsätter Sika att främja hållbar tillväxt i hela världen.

Mervärde läng hela värdekedjan

Sika har åtagit sig att skapa ett hållbart mervärde längs hela värdekedjan. Företaget har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategier till de allmänt vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption som fastställts av FN: s Global Compact-initiativ.

Initiativ som stöds av Sika
Initiativ som stöds av sika