De senaste årens debatt kring miljö- och energifrågor har påverkat intresset för att bedömma och certifiera byggnader och därmed även de produkter som byggnaden består av. Enligt lag är man som fastighetsägare numera skyldig att energideklarera sina byggnader, men allt fler större fastighetsägare väljer även att frivilligt miljöklassa sina byggnader för att höja värdet för hyresgäster, potentiella köpare etc.

I Sverige finns det flera olika system för att bedömma om en produkt uppfyller de olika kraven. Sika kan tillhandahålla dokumentation för våra produkter inom följande bedömningssystem.

Sweden Green Building Council
Sweden Green Buildning council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Sika Sverige är medlemmar i organisationen sedan 2016.

Basta online
BASTA

Vetenskapligt baserad databas som erbjuda dig fritt tillgänglig information om trygga materialval. I databasen finns många Sika produkter registrerade för att klarar BASTA: s krav på kemiskt innehåll.

Svanen
Svanen

Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att de bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, med mera). Vi kan intyga att våra produkter klarar kraven genom att tillhandahålla en lista på utvärderade och godkända produkter.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen

Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Sika har många produkter bedömda i Byggvarubedömningen.

Sunda Hus
Sunda Hus

Ett värderingssystem för bättre miljöval av byggvaror vid ny- och ombyggnad och innehåller information om miljögranskade och klassificerade produkter. I SundaHus Miljödata anges en byggvaras sammanvägda helhetsbedömning med någon av bokstäverna A, B, C eller D. Helhetsbedömningen är en sammanvägning av följande egenskaper:

  • Ingående material och ämnen samt ingående råvaror
  • Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under produktion/tillverkning, byggskede, bruksskede
  • Rivning samt restmaterial
  • Dokumentation
Låga emissioner
Låga utsläpp för en bättre inomhusmiljö

Vi gör vårt yttersta för att garantera att våra produkter har en så minimal påverkan på miljön som möjligt. Därför erbjuder vi EC1 och M1-klassade produkter.

Emicode - EC1 och EC1 Plus är ett kvalitétskontrollschema framtaget av den tyska branschföreningen GEV vars ambition är att verka för en ökad kontroll och reglering av utsläpp från produkter som används vid tex golvläggning, limning och andra byggmaterial.

M1 är ett system som visar vilka material som är rekommenderade för att främja låg grad av utsläpp.