Samhället runt oss

  • Samhället runt oss

    Samhället runt oss

    Sika tar en aktiv roll i samhället, både genom sponsring av olika projekt världen över men också genom att strikt följa FNs Global Compact principer.

    Så här arbetar vi i Sverige