Sika har implementerat flera standardar och rutiner som säkerställer arbetsförhållanden inom Sika. Alla anställda följer Sikas Uppförandekod, oavsett var de arbetar och vad deras funktion är.