Anti-Korruption

Integritet och etiskt uppträdande har alltid varit en naturlig del av Sikas kultur. Etiskt uppträdande är en av hörnstenarna som Sikas goda rykte är byggt på. Våra kunder räknar med det, men också alla andra berörda parter, framför allt våra aktieägare och all personal som arbetar för Sika. Därför finns det inget utrymme för förhandlingar eller tolkning när det gäller att följa vår uppförandekod i förhållande till vår noll-tolerans i sfären av korruption.

År 2013 uppdaterade Sikas styrelse de interna reglerna med "Sikas Uppförandekod". Denna uppförandekod är en vidareutveckling av de principer och regler som har strikt följts inom Sika år. Sika fortsätter denna tradition och stärker sin mycket etisk kultur.

Att dessa regler efterlevs säkerställs genom e-lärande verktyg, personlig träning och olika revisioner, som förvaltas av koncernledningen och chefsjuristen. Undersökningar lanseras i fall av misstänkt tjänstefel. Bekräftade kränkningar straffas och kan leda till uppsägning. Under rapportperioden hade Sika ingen offentlig anklagelse eller sanktioner av överträdelser av dess regler.