Diskriminering

Sika följer strikt alla lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Dessutom följer företaget strikt Sika Uppförandekod, även om den är strängare än gällande lokala lagar. Kapitel 9 av uppförandekoden avser rättvisa arbetsvillkor som inkluderar en noll-tolerans när det gäller trakasserier och diskriminering. Att behandla varandra rättvist och med respekt är en naturlig del av Sikas kultur, den så kallade "Sika Spirit". För mer information, läs Sikas Uppförandekod.