Sika stödjer FN:s Global Compact

Under 2009 lades Sika AG till FN:s Global Compact deltagarregister och är nu en aktiv del i den världsomfattande företags initiativ. Ledning och medarbetare har åtagit sig att göra Global Compact och dess principer till en del av strategin, kulturen och den dagliga verksamheten i vårt företag, och att delta i samarbetsprojekt som gynnar de bredare utvecklingsmålen i FN, i synnerhet Millennium utvecklingsmålet.

De tio principerna i FN: s Global Compact

Sika stödjer och antar ett antal kärnvärden inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Mänskliga rättigheter
1. Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter, och
2. Se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Arbetskraft
3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar
4. Avskaffande av alla former av tvångsarbete
5. Faktiskt avskaffande av barnarbete, och
6. Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Miljö
7. Företagen ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
8. Initiativ för att främja större miljöansvar och
9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption
10. Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.