Sika sköter Romuald Burkard Foundation genom vilken organisationer i utvecklingsländer stödjer sociala och ekologiska projekt, till exempel

- Byggnader och infrastrukturprojekt för att uppfylla sociala och ekologiska behov så som vattenreservoarer

- Teknisk utbildning av byggpersonal

- Ekologiska vattenprojekt som har indirekt samband med Sikas område vattentätning

Målet är att främja själv-hjälp lokalt och därför måste lokala Sika företag ansöka om stöd och fullfölja projektet tillsammans med lokala partners.

Global Nature Fund för rent dricksvatten
Sikas samarbete med Global Nature Fund gör skillnad

900 miljoner människor runt om i världen har inte tillgång till rent dricksvatten. Om rent vatten inte är tillgängligt multipliceras patogener och parasiter snabbt och i synnerhet barn utsätts för sjukdomar. Sedan 2005 har Sika bidragit med över en miljon schweiziska franc till Global Nature Fund (GNF) för att stödja deras projekt för rent vatten i alla delar av världen.

GNF erhöll nyligen Energy Globe Award för Green Filter Projects vilket är projekt som fokuserar på innovativa och kostnadseffektiva system för avloppsrening.