Arbete i Sverige

För oss är samhället runt oss viktigt och vi arbetar med social ansvar på flera nivåer.

Vi stöttar utvalda organisationer som arbetar för barn och miljön i vårt närområde men även de som arbetar för människor lite längre bort. Vi sponsrar även priset Årets Hållbaraste Golvkedjeföretag då hållbarhet är något vi tar på allvar och det tycker vi är viktigt att våra kunder också gör.

Årets hållbaraste Golvkedjeföretag

Tidigare har Golvkedjan delat ut priset Årets Bästa Arbetsplats. 2017 valde man att utveckla priset och nu heter det Årets Hållbaraste Golvkedjeföretag och det inkluderar miljömässigt ansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

Arbetsmiljöfrågorna är fortfarande med, eftersom de ryms i socialt ansvarstagande som ju omfattar inte bara personalen och arbetsplatserna, utan också kunder, leverantörer och orten där man verkar. Juryn består av Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare i Social Venture Network tillsammans med Lars-Åke Lidén och Lars Holm från Sika, som är samarbetspartner och donator av priset.  

Natur och miljöboken
Natur och Miljöboken

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken - ett läromedel i miljökunskap.

Syftet med Natur & Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6.

Målet är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få en Natur & Miljöbok. Och visionen är att ge miljöutbildning åt världens barn.

Bakom den årliga utgivningen av 240 000 böcker står Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och opolitisk företag, grundat 1993.

Giving people
Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Organisationen vill genom sitt arbete hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet och förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet och på så vis motverka utanförskap och sociala klyftor.

De vill påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom och skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Städa Sverieg
Städa Sverige

Idrottens miljöorganisation. De har i trettio år engagerat ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön. Mest välkänd är kampanjen längs Sveriges vägar med årligen 400 föreningsuppdrag och i runda tal 1 000 ton upplockat skräp längs de större vägarna. Kampanjen stöds av näringslivet och Trafikverket och sträcker sig från Norrbotten till Skåne

Sika Sverige har under flera år stöttat verksamheten.

Mustaschkampen
Betongmustascher

Under Betonggalan 2016 slog vi ett slag mot prostatacancer genom att stödja Mustaschkampen. Besökarna fick gjuta mustascher i olika färger och för varje mustasch som göts skänkte vi 50 kr till Mustaschkampen.

SOS barnbyar
”Barn behöver en mamma, ett hus, syskon och en by.”

SOS Barnbyar finns i 134 länder och landområden. De har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.  

De har byggt och driver ca 550 barnbyar runt om i världen. Barnbyarna är navet i verksamheten. I barnbyarna kan föräldralösa och övergivna barn utan biologiska släktingar, som kan ta hand om dem, få ett nytt hem och en familj.