2020-12-04

Kära kund,

Med tanke på rådande omständigheter i världen på grund av spridningen av Coronaviruset, vill vi uppdatera om den faktiska situationen för leveranser och de åtgärder vi vidtagit för att säkerställa att verksamheten fortsätter att gå för fullt.

När det gäller tillgängligheten av råvaror och material är vi på Sika Sverige i kontinuerlig och mycket nära kontakt med våra leverantörer, vilket gör att vi snabbt kan anpassa oss för att bemöta eventuella nya omständigheter genom t.ex ett utökat lager. Vi ser fortsatt inte några leveransproblem.

Från vårt lager i Örebro fortsätter leveranserna att fungera utan fördröjningar i dagsläget. Produktionen i Spånga levererar fortsatt utan problem.

För oss är det självklart viktigt att hålla vår personal frisk, minska smittspridningen och samtidigt vara här för våra kunder. Vi jobbar därför i största möjliga mån hemma men finns alla tillgängliga för att ge er den bästa möjliga service.

Vi följer den fortsatta utvecklingen mycket noggrant och vid behov vidtar omedelbart ytterligare lämpliga åtgärder. Om något förändras i leveranssituationen, kommer vi att informera om detta.  

Sika Sverige AB

Alfonso Paradinas
VD