2020-03-17
Kära kund,
 
Situationen och den nuvarande försörjningssituationen i områden som
drabbats av Coronaviruset förändras kontinuerligt. När det gäller
tillgängligheten av råvaror och material från dessa områden, är vi på
Sika Sverige i kontinuerlig och mycket nära kontakt med våra
leverantörer.
 
 Vi köper nästan uteslutande material av europeiskt ursprung och vi
ser för närvarande inte några leveransproblem. Vår produktion i Italien,
Schweiz och Tyskland är i gång och informationen vi får från
fraktbolagen är att de har en plan för att kunna fortsätta frakta gods.
Det kan dock bli en fördröjd leveranstid.
 
Från vårt lager i Örebro fungerar leveranserna utan fördröjningar i
dagsläget. Det är viktigt att ni följer er normala inköpsmönster så att
vi kan leverera utan störningar.
 
Naturligtvis följer vi den fortsatta utvecklingen mycket noggrant och
vid behov vidtar omedelbart ytterligare lämpliga åtgärder.
 
Om något förändras i denna leveranssituation, kommer vi att informera
om detta här på hemsidan omgående. Vi finns här för er - våra säljare
och kundservice är tillgängliga som vanligt.
 
Med vänliga hälsningar,
Sebastien Godard
VD Sika Sverige