Att ta utveckla och ta fram ny höghållfasthetsbetong är framkanten av betongforskningen. Nya betongbandningar som klarar större laster bidrar till att hitta nya tillämpningar i praktiken. Oavsett om det handlar om slankheten hos byggnadskomponenter för att kunna förbättra design eller för att klara större laster under extrema förhållanden är höga materialtoleranser inom tryck- och böjhållfasthet, elasticitet och duktilitet viktiga parametrar.

Mindre konstruktioner, större laster

höghållfasthetsbetong sika grout
Hög tryckhållfasthet

Betong med hög hållfasthet (HSC) med hög tryckhållfasthet (> 60 MPa) efter 28 dagar klassificeras i betonggruppen med hög prestanda och används i många olika strukturer på grund av deras mångsidiga tekniska egenskaper. De används ofta vid konstruktion av högt bärande kolumner och för många produkter i färdiggjorda anläggningar. Betong med hög hållfasthet är lämplig för användning i höghus. Dessutom kräver förspända brokonstruktioner hög tryckhållfasthet vilket leder till bredare spann och smala brodimensioner.

 

Dessutom utnyttjas de enastående mekaniska egenskaperna för högstyrka betong i strukturer som utsätts för hög mekanisk och kemisk belastning, t.ex. industrigolv, trafikområden, offshore-strukturer, avloppsreningsverk och tekniska strukturer som vattenkraftverk eller kyltorn.

Kontakta Martin och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment