SikaGrout®-3500 WP

Högpresterande undergjutningsbruk för vindkraftverk

SikaGrout®-3500 WP är ett cementbaserad, snabbhärdande självnivilerande undergjutningsbruk som uppnår tidig hög och slutlig hållfasthet.
Speciellt konstruerad för havs- och landbaserade fundamentgjutningar för vindkraftverk.

  • Snabb hållfasthetsutveckling
  • Lång bearbetbarhet
  • Bra flytbarhet som garanterar fullständig
    fyllning av fogar
  • God stabilitet även under vatten
  • Volymstabil
  • Applicering vid låg temperatur