Sikament® VS-5

Sikament VS-5 är ett effektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god hållfasthetsutveckling som dessutom har en mycket kort inblandningstid.
Sikament VS-5 är CE-märkt och certiferad i enlighet med: EN 934-2 och  EN 934-6.

  • Ger betongen god arbetbarhet
  • God hållfasthetsutveckling.