färga betong pigment ferroxon
Pigment för färgning av bruk och betong.

Tillverkningen och bearbetningen av färgad betong är inte bara en aktuell trend, utan också ett hållbart och attraktivt sätt att utforma betongkonstruktioner eller byggnadskomponenter. Vid sidan av formen och ytstrukturen är färgen ett centralt designelement för betong som byggnadsmaterial.

Sika Ferroxon är ett alkalibeständigt pigment för infärgning av bruk och betong. Pigmentet är godkänt vid användning av både oarmerad och armerad betong.

Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige