Förstärkning, stabilisering och reparation
Sprutbetong är ett mycket flexibelt material och vanligaste användningsområdet för sprutbetong är att förstärka och stabilisera berg vid tunnelbyggen och gruvdrivning. Andra konstruktioner där sprutbetong fungerar utmärkt är vid stabilisering av sluttningar och reparation av stora
betongkonstruktioner så som vattentorn, broar, pelare, kraftverksdammar med mera.

Ständig utveckling

Tillsatser för sprutbetong har utvecklats och förbättrats mycket under de senaste 20 åren. Detta har inte bara varit drivet av förändringen från torr till våt sprutning, men också av ständigt nya krav på färsk och härdad sprutbetong, krav på utökad bearbetbarhet och högre hållbarhet.
I och med starkare miljöfokus behöver  tillsatserna anpassas och utvecklas för att hantera nya material som används i dagens bindemedel (till exempel flygaska och slagg) och för att fungera bättre tillsammans med krossballast.

Sigunit®

Vår populäraste betongtillsats är Sigunit®, en sprutbetongaccelerator som används vid de flesta gruvdrivningar i Sverige. Siguniten gör att betongen börjar härda nästan omedelbart och att gruvpersonal kort tid efter appliceing kan gå vidare och arbeta säkert.

Pulver och vätska

Sigunit används som tillsatsmedel i sprutbetong vid torrsprutning, där snabb bindning och hög korttidshållfasthet önskas på fuktiga eller svagt läckande berg- och betongytor samt för sprutning av tjocka skikt.

Sigunit kan även användas som accelerator till våtsprutad betong i vid tunnelbyggnation och temporära och permanenta förstärkningsarbeten

betongtillsats sprutbetongaccelerator
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige