SikaFiber® T-60 S

En makrofiber som tillverkats av polyolefin. Produkten har en mycket hög kapacitet och den har tagits fram som ett alternativ till traditionell konstruktionsarmering med ett särskilt användningsområde inom sprutbetong och till betongpågjutningar.

Fördelar vid användningen i förhållande till stålfibrer och traditionell nätarmering:

  • Låg elektrisk ledningsförmåga: passar bäst till pågjutningar med särskilda krav på låg ledningsförmåga eller magnetism
  • Rostfritt: minskad problematik beträffande uppstickande av fibrer i betongpågjutningar och tillhörande risk för rostangrepp i ytan. Kemiskt inaktiva (inerta) fibrer, innehåller inga alkalier