Sika® NeatCrete

Ett rengöringsmedel för avlägsnande av härdade betongrester. Produkten löser upp betongresterna som sedan enkelt spolas bort med vatten.

Produkten rengör effektivt redskap och ytor med härdade betongrester.