SikaControl®-50

Ett krympreducerande tillsatsmedel för att reducera effekten av krympning i betong och bruk utan att i större utsträckning påverka betongens/brukets övriga egenskaper.