Sikadur®-32

Epoxilim för betong

Sikadur®-32 är ett mångfaldigt strukturellt epoxylim med medelviskositet (vätska), två komponenter, för att fästa ny betong på gammal betong, metallplåtar på betong och använda i allmän förankring. Även om produkten har en flytande konsistens är den inte självutjämnande.

  • Lätt att applicera, vätska, gör det möjligt att applicera på horisontella och vertikala ytor (utom under balkar och plattor)
  • Snabb härdning
  • Utmärkt vidhäftning på betong, murbruk, trä, sten, keramik, metall och andra konstruktionsunderlag.
  • Vattentät (efter härdning)
  • Höga mekaniska egenskaper (draghållfasthet och tryckhållfasthet)
  • Hög kemisk resistens (oljor, fett etc)