Sika MonoTop®-412 Eco

R4 Reparationsbruk innehåller återvunnet material

Sika MonoTop®-412 Eco är ett 1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning. Den innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt.

 • Innehåller återvunnet avfallsmaterial
 • Min. 6 mm Max. 120 mm
 • Kan appliceras upp till 120 mm tjocklek per lager
 • Sulfatresistent
 • Dammreducerat
 • Lämplig för hand- och maskinapplicering (sprutbar)
 • Enkel att använda
 • Mycket liten krympningsbenägenhet
 • Kräver ingen vidhäftningsförbättrande slamma
 • Liten kloridpermeabilitet
 
 • Brandklassning A1
 • Klass R4 i EN 1504-3
 • Lämplig för restaureringsarbete (princip 3, metod 3.1 & 3.3 i EN 1504-9). Reparation av spjälkad och skadad betong i byggnader, broar, infrastruktur och byggnadsarbeten.
 • Lämplig för konstruktiv förstärkning (princip 4, metod 4.4 i EN 1504-9). Ökar lastkapaciteten för betongkonstruktionen genom tillsättning av bruk.
 • Lämplig för att bibehålla eller återställa passivitet (princip 7, metod 7.1 och 7.2 i EN 1504-9). Öka skyddet med ytterligare murbruk och ersätta förorenad eller karbonatiserad betong.