Sika MonoTop®-723 Eco

R3 cementbaserat portätnings- och utjämningsbruk som innehåller återvunnet material.

Sika MonoTop®-723 Eco är ett 1-komponent, cementburet polymermodifierat reperationsbruk, låg krympbenägenhet portätning/färdig yta bruk. Den innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt.

 • Innehåller återvunnet avfallsmaterial
 • Tjocklek 1–5 mm
 • Dammreducerat
 • Kan appliceras upp till 5 mm tjocklek per lager, vertikala och horisontala ytor
 • Tidigt hög styrka även låga temperaturer
 • Fin yta
 • Låg sprickkänslighet
 • Sulfatresistent
 
 • Lämplig för hand- och maskinapplicering (sprutbar)
 • Mycket låg vatten- och kloridgenomsläppning
 • Kompatibelt med Sikagard® overcoat systems
 • Färdig produkt att blanda med vatten
 • Innehåller inga klorider eller andra korrosionstillsatsmedel
 • Brandklassning A1
 • Klass R3 i EN 1504-3
 • Restaureringsarbeten (Princip 3, metod 3.1 och 3.3 i EN 1504-9)
 • Strukturell förstärkning (Princip 4, metod 4.4. av EN 1504-9)
 • Lämpligt för att bibehålla eller återställa passivitet (princip 7, metod 7.1 och 7.2 i EN 1504-9)