Sika MonoTop®-910 Eco

Korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma med minskat koldioxidutsläpp

Sika MonoTop®-910 Eco är ett cementbaserat, polymermodifierat, 1-komponents beläggnings- material. Produkten används som vidhäftningsförbättrande slamma och som korrosionsskydd. Den är speciellt formulerad för att innehålla återvunnet avfall för att minska dess koldioxidavtryck.

  • Minskat koldioxidutsläpp
  • Enkel att använda, tillsätt bara vatten
  • God vidhäftning på betong och stål
  • God motståndskraft mot vatten- och kloridgenomträngning
  • Kan appliceras med pensel eller spruta