Sika Boom® S

Sika Boom-S är ett 1-komponents expanderande fogskum som används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar.

  • Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC)
  • Snabb härdning
  • Stor expansion
  • God termisk isoleringsförmåga
  • Effektiv ljuddämpning
  • Åldringsbeständig
  • Drivgaserna påverkar inte ozonskiktet
  • Innehåller inga klorparaffiner