Sikaflex® AT Facade

Högpresterande rörelsefogmassa

Sikaflex® AT Facade är en 1-komponents lågmodulär, fukthärdande elastisk fogmassa.

  • Mycket goda appliceringsegenskaper
  • Övermålningsbar
  • Lösningsmedelsfri
  • Mycket god väder- och åldringsbeständighet
  • Rörelseförmåga ± 25% (ISO 9047)
  • Låg påverkan på underlaget
  • Primerfri på flera olika porösa och ickeporösa underlag.