Sikaflex® PRO-3

1-komponents fukthärdande, polyuretanbaserad fogmassa. Klass 25 HM enligt ISO 11600

Sikaflex® PRO-3 kan användas inom- och utomhus.

  • Väldigt god vidhäftning mot många olika material
  • Lösningsmedelsfri och luktfri (enligt EU regler)
  • Högmodulär fogmassa med stor rörelseförmåga 25% (ISO 9047)
  • Hög mekaniskt och kemiskt motstånd
  • Väldigt goda appliceringsegenskaper. Rinner ej
  • Mycket låga utsläpp