SikaHyflex®-225 Connection

En 1-komponents fukthärdande fogmassa baserad på silanterminerad polymer(SMP).

SikaHyflex®-225 Connection är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa. Produkten är luktsvag lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inom och utomhusbruk.

  • Rörelseförmåga ± 20% (ISO 9047)
  • Övermålningsbar (gör alltid förprov)
  • Bra vidhäftning på porösa och icke porösa underlag
  • Lösningsmedelsfri
  • God väder och åldringsbeständighet
  • Mycket goda appliceringsegenskaper