Sikafloor® MultiDur WS-10

Slät, vattenbaserad epoxi tunnskiktsmålning med låga emissioner

Sikafloor® MultiDur WS-10 är en vattenbaserad epoxi, pigmenterad, lågemissions tunnskiktsmålning för golvapplikationer.

  • God kemisk och mekanisk resistens
  • Ånggenomsläpplig
  • Kan spädas med vatten
  • Luktsvag
  • Lättapplicerad