Sikafloor®-220 W Conductive

2-komponents elektrostatiskt ledande epoxiprimer

Sikafloor®-220 W Conductive är ett 2-komponents vattenburet, epoxiharts med hög elektrostatisk konduktivitet, som är en del av ett komplett system. För ytterliggare information se respektive systemdatablad under rubriken SYSTEMINFORMATION.

  • Hög elekrostatisk konduktivitet
  • Lätt applicerat
  • Ekonomisk