Sikafloor®-330

2-komponent polyuretan, elastisk, låg VOC, självutjämnande golvbeläggning. Del av Sika ComfortFloor®-golvsystem.

Sikafloor®-330 är en 2-komponent, lösningsmedelsfri, med mycket låg VOC, emissionstestad, elastisk, självutjämnande golvbeläggning.

  • Mycket låg VOC-emission
  • Lösningsmedelsfri
  • Permanent elastisk (spricköverbyggande)
  • God mekanisk motståndskraft
  • Minskar stegljud
  • Enkel att applicera
  • Enkel att rengöra