Sika® Stabilizer-303 MBF

Ett HRWR tillsatsmedel som förbättrar cementpastafyllningar, högdensitetsfyllningar, hydrauliska fyllningar eller cementerade stenfyllningar i underjordiska schakt och fyllning/långhålsstoppning och återfyllningsoperationer. Produkten visar utmärkta prestanda för pastor ursprungna från massiva vulkanisk sulfid (VMS) och SEDEX fyndigheter.

  • Stark vattenminskning av pastablandningen möjliggör kostnadsoptimering av placerade fyllningarna (minskat vatten/bindemedel förhållande och därmed högre tryckhållfasthet).
  • Sika Stabilizer-303 MBF fördröjer inte den initiala och slutgiltiga mekaniska hållfastheten av pastan.
  • Inverkan på användbarhet och styrkebeteende av pastan är lätt att mäta och övervaka.
  • Möjlighet att förbättra prestandan hos återfyllningsanläggningen vilket tillåter högre återfyllnadskapacitet och kortare gruv- och fyllningscykeltider.