Sikament® HD-100

Sikament HD100 är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling.
Sikament HD100 är certifierad i enlighet med EN 934-2.