Sika® Karbonatiseringsindikator

Sika Karbonatiseringsindikator är en indikatorvätska som används för provning av karbonatiseringsdjup hos betong.Sika Humusindikator är en indikatorvätska som används för att påvisa om humus förekommer i ballast, enligt svensk standard SS 132120 ” Betongprovning - Ballast- Organiska föroreningar (humus)”