Sika® ViscoCrete® EVO-36 S

Ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling. Sika ViscoCrete EVO-36 S är speciellt utvecklad för betong med krossad ballast. Den har dessutom en utökad stabilserande effekt med minskad tendens till vattenblödning med bibehållen viskositet på betongen.