Sikament®-5650

Sikament 5650 är en 50%ig lösning av Sikament 56 och ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling.
Sikament 5650 är certifierad av VUC i enlighet med: EN 934-2.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.