Sikaflex®-11 FC+

Elastisk fogmassa och allroundlim för inom- och utomhusbruk

Sikaflex®-11FC+ är en 1-komponents lösningmedelsfri lim och fogmassa med goda appliceringsegenskaper.

  • Silikonfri
  • Väldigt god vidhäftning mot många olika material
  • Goda nötningsegenskaper
  • God vädertätning
  • Stöt- och vibrationsupptagande
  • Mycket låga emissioner